Viva

YouTube for Action

YouTube
Publicerad , senaste uppdatering

I oktober har Vivas SEM Manager Mariella besök Googles huvudkontor i Dublin för att tillsammans med 30 utvalda personer från olika europeiska byråer diskutera utvecklingsmöjligheter för Youtubes produkt Youtube for Action. Googles syftet med detta event var att få en bättre insikt i hur vi byråer och våra kunder upplever Youtubes produkt Youtube for Action för att kunna identifiera fördelar och brister, för att kunna utveckla och förbättra produkten därefter.

Youtube for Action är en relativt ny form av Youtube-annonsering som gör det möjligt att driva leads och konverteringar direkt via Youtube-annonser. Produkten är fortfarande relativt ny och är enligt Google under ständig utveckling. Youtube har tidigare i huvudsak fungerat som en varumärkesbyggande marknadsföringskanal men sedan Youtube for Action lanserades så går utvecklingen allt mer mot att Youtube även ska fungera som en leads-drivande kanal.

90% av användarna har upptäckt nya varumärken och produkter på Youtube.
(Thinkwithgoogle 2019)

Det var omkring 30 personer som deltog på eventet tillsammans med olika representanter från Youtube. Den första dagen gav utrymme för väldigt kvalitativa diskussioner där vi tillsammans med Youtube-experter satt i små grupper och diskuterade fördelar, priser, problem och lösningar kring de olika delarna som Youtube for Action innefattar så som: budstrategier, målgruppsinriktning, möjligheterna att driva konverteringar, kostnader per konverteringar, analyser och diagnoser, svårigheterna kring att kunna identifiera och påvisa Youtubes direkta och indirekta värde i förhållande till kundaffärer och mycket mer. Vi delade erfarenheter med varandra och identifierade gemensamma utvecklingsområden och fördelar med Youtube for Actions olika funktioner.

Youtube var väldigt tacksamma och sa att det hade varit väldigt givande att få ta del av våra och inte minst våra kunders upplevelser gällande Youtube for Action. För oss på Viva Media känns det väldigt positivt att vi får möjligheten att påverka utvecklingen av Youtubes framtida tjänster och framföra våra synpunkter kring hur tjänsterna kan utvecklas för att gynna våra kunders marknadsföring bättre.

Youtube office Dublin Youtube office Dublin

Den andra dagen presenterades kommande nyheter inom Youtube for Action. Dessa nyheter är fortfarande konfidentiella men vi kommer få uppleva en hel del nya spännande funktioner framöver som vi ser fram emot att få presentera här och för våra kunder när dem finns tillgängliga.