Viva

Berättarministeriet driver skrivarverkstäder där barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden får uttrycka sin kreativitet.

Genom deras engagemang vill de uppmuntra de unga och stärka deras tilltro till den egna förmågan. Berättarministeriet arbetar för ett samhälle där alla är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Det är ett initiativ som vi tror på och som vi vill vara en del av. Därför stöder vi Berättarministeriet som samarbetspartner. Så här beskriver de verksamheten på deras hemsida:

Skrivarverkstaden – en fantasivärld

Våra skrivarverkstäder är utformade för att locka fram fantasi och uppmuntra kreativitet. Det första barnen möter är vår Alien Supermarket. Här finns allt en utomjording behöver: sjufingrade vantar, raketbränsle och grön-utan-sol. Här finns även en hemlig dörr och barnen måste lista ut lösenordet för att komma vidare in till bokförlaget Berättarministeriet. Därinne, bakom en stängd dörr, beklagar sig redaktörSchwartz över personalens brist på fantasi. Tack och lov för barnen som kan hjälpa personalen att skriva fantasifulla böcker.

Berättarministeriets verksamhet och organisation bygger på fyra kärnvärden som ligger till grund för alla delar i verksamheten samt vårt förhållningssätt i alla relationer och samarbeten.

Ansvarsfullhet

Berättarministeriet tar ansvar för samhällsutvecklingen med en verksamhet som präglas av ansvarsfullhet i alla led. Våra metoder är beprövade och utvärderas löpande. Volontärerna har lämnat utdrag från polisens belastningsregister, utbildats och arbetar alltid tillsammans. Samarbetspartner väljs med omsorg och är en del av Berättarministeriets arbetslag.

Kreativitet

Fantasi är centralt för Berättarministeriets metod. Skrivarverkstäderna, programmen och aktiviteterna är utformade till kreativa och lustfulla verktyg för att uppnå målet – att inspirera barnen till att erövra det skrivna ordet.

Kvalitet

Berättarministeriet vill vara ett stöd i undervisningen och en betydelsefull plats för barnen. Alla insatser kvalitetssäkras, utvärderas och utvecklas ständigt. Varje år utses en referensgrupp med experter inom läromedel och skola som bidrar med idéer, råd och synpunkter.

Tillgänglighet

Samtliga program och aktiviteter är kostnadsfria och tillgängliga för alla barn i Berättarministeriets målgrupp – barn och unga 8–18 år (med fokus på årskurs 2–5) i socioekonomiskt utsatta områden. Berättarministeriet är inkluderande och tillgängligt för sina besökare – både gällande tonalitet, tilltal och geografisk plats.

Läs mer om Berättarministeriet.