Viva

like

Ung Företagsamhet ger unga möjlighet att utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Det gör de genom läromedel för grundskolan och genom processutbildningen UF-företagande för gymnasieelever.

Utöver detta anordnar de också seminarier och ger unga möjlighet till stipendium och till utbyte med andra länder. Ung Företagsamhet arbetar för att ge unga tro på sin egen företagsamhet genom att kombinera teori och praktik och genom att ge dem kontakt med näringslivet och företagande.

Som partner till Ung Företagsamhet vill vi vara med och stötta ungas entreprenörskap. Det är deras initiativ som bygger vårt samhälle och vår framtid.

Läs mer om Ung Företagsamhet.