Viva

Viva stödjer helhjärtat UNHCR:s viktiga arbete

Vi på Viva Media har det ärofyllda uppdraget att
stärka marknadsföringen hos insamlingsorganisationen Sverige för UNHCR.
– Det känns helt fantastiskt att dagligen bidra till deras otroligt viktiga arbete, säger Arash
Gilan, VD för Viva Media, som själv har flyktingbakgrund.

FN:s flyktingorgan UNHCR har FN:s mandat att hjälpa och skydda alla människor som befinner sig på flykt runt om i världen. Sverige för UNHCR är organisationens insamlingspartner i Sverige.

UNHCR delar ut nödhjälp, kämpar för mänskliga rättigheter för de människor som är på flykt och skapar lösningar för en trygg framtid i säkerhet. UNHCR arbete bidrar till att nå så många som 12 av FN:s 17 globala mål, som ni kan läsa mer om på deras blogg.

– Vi på Viva Media stödjer helhjärtat den skillnad som de gör i världen. Då jag själv är en politisk flykting från kurdiska delen av Iran så kände jag väldigt starkt när Sverige för UNHCR kontaktade oss, säger Arash Gilan, VD för Viva Media.

Det var flera skäl till att UNHCR valde just Viva Media som partner för deras marknadsföring.

– I en tid när konsumenters och givares beteendemönster ändras snabbt, måste vi hela tiden hänga med, vässa våra metoder och våga ifrågasätta gamla sanningar. Med Viva Medias hjälp är jag övertygad om att vi kommer kunna positionera oss digitalt i framkant i insamlingsbranschen, säger Åsa Widell, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

– För oss känns det så klart extra värdefullt med Arash engagemang som grundas i hans egna erfarenhet

 ,säger Åsa Widell, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

Viva Media planerar att ta Sverige för UNHCR:s marknadsföring och givarresan till nästa steg genom kreativa grepp. Arbetet är redan igång och till en början sträcker sig avtalet till december 2019.

Under de senaste två decennierna har antalet människor på flykt som resultat av krig eller förföljelse ökat från 33,9 miljoner 1997 till 68,5 miljoner år 2017 enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Den största ökningen har skett de senaste fem åren framförallt på grund av kriget i Syrien som bröt ut 2011.

Det var en otroligt glatt ögonblick när Arash Gilan, VD för Viva Media, överlämnade checken värd en miljon kronor till UNHCR-kontorets medarbetare.

UNHCR är FN:s flyktingorgan och leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt eller förföljelse.