Viva

Lista över underbiträden

Leverantörer:


Sales Manago
Ändamål: Tracking av besökare. Olika per Vivas kund; Namn, e-postadress, telefonnummer
Personuppgifter: E-postadress, besökta sidor
Fysisk lagringsplats: EU/EES


Facebook
Ändamål: Bygga målgrupper på Facebook/marknadsföring via e-post, målgruppsanalys
Personuppgifter: Ej personspecifikt, beror på kund, projekt, behov
Fysisk lagringsplats: EU/EES


LiveAgent
Ändamål: Chattverktyg
Personuppgifter: E-mail
Fysisk lagringsplats: EU/EES


Google LLC* (G Suite)
Ändamål: Ärendehantering och support via e-post och videomöten
Personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer
Fysisk lagringsplats: EU/EES och utanför EU


vMar Software AB
Ändamål: Fakturahantering
Personuppgifter: Namn, e-postadress, kundnummer, personnummer, adress, telefonnummer
Fysisk lagringsplats: EU/EES


Rackspace
Ändamål: Kundhantering i egenutvecklade system
Personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress, roll
Fysisk lagringsplats: EU/EES


Stripe
Ändamål: Kreditkortsbetalning
Personuppgifter: Namn, kreditkortsinformation, postnummer

* Leverantören uppfyller de säkerhetskrav som ställs i Artikel 46 i dataskyddslagen.

Mongo Cloud
Ändamål: Backup av databaser
Personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress, roll
Fysisk lagringsplats: EU/EES


Mailchimp
Ändamål: Marknadsföring via e-post
Personuppgifter: Olika per Vivas kund; Namn, e-postadress, telefonnummer
Fysisk lagringsplats: EU/EES


Cygate AB

Ändamål: Lagring av data i databaser
Personuppgifter: Olika per Vivas kund; Den data som samlas in via t.ex. formulär eller registrering av slutkunder
Fysisk lagringsplats: EU/EES


Loopia Aktiebolag

Ändamål: Lagring av data i databaser
Personuppgifter: Olika per Vivas kund; Den data som samlas in via t. ex. formulär eller registrering av slutkunder
Fysisk lagringsplats: EU/EES


BidTheatre
Ändamål: Marknadsföring via displayannonsering


Google
Ändamål: Marknadsföring och analys av data. Ex. användar- och händelsedata kopplade till cookies, användaridentifierare (till exempel)
Personuppgifter: Kundspecifikt
Fysisk lagringsplats: Även utanför EU/EES


Linkmobility
Ändamål: Marknadsföring via SMS
Personuppgifter: Mobilnummer
Fysisk lagringsplats: EU/EES

Zoom
Ändamål: Möjliggöra deltagande på webinar
Personuppgifter: Olika per Vivas kund; Namn, e-postadress, telefonnummer
Fysisk lagringsplats: EU/EES

Confetti
Ändamål: Möjliggöra deltagande på event/webinar
Personuppgifter: Olika per Vivas kund; Namn, e-postadress, telefonnummer
Fysisk lagringsplats: EU/EES