Viva Medias SEO-guide

 

Denna SEO-guide (seo-skola) består av sex delar 1. SEO-Innehåll, 2. Struktur, 3. Exponering för SEO, 4. User eXperience, 5. SEO för mobiltelefoner, 6. SEO-verktyg.

Genom att följa våra tips och rekommendationer i vår SEO-guide blir det lättare för sökmotorer att både genomsöka och indexera innehållet på er webbplats. Det är viktigt att ni optimerar er webbplats först och främst utifrån vad som är bäst för dess besökare. Det är besökarna som är innehållets viktigaste konsumenter och det är de som hittar webbplatsen med hjälp av sökmotorer. Att fokusera för mycket på specifika åtgärder som ska ge er en högre placering i en sökmotors organiska resultat kanske inte ger önskat utfall i alla lägen. Sökmotoroptimering handlar om att visa er webbplats från dess bästa sida, glöm inte att era slutgiltiga användare är besökarna på webbplatsen, inte sökmotorerna. Vi hoppas att vår SEO-skola kommer ge er nya idéer om hur ni kan förbättra er webbplats. För mer information, feedback eller frågor är ni välkomna att kontakta oss.

 

Grunderna i sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering är ett samlingsnamn för olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt i sökmotorernas sökresultat.

Rangordningen av webbsidor sker automatiskt med hjälp av algoritmer som i sin tur tar hänsyn till flera olika ranking faktorer (över 200 st enligt Google). Genom att optimera webbplatsen för att så bra som möjligt matcha dessa parametrar kan man påverka webbsidans ranking.

Beteckningen SEO är en förkortning av den engelska översättningen Search Engine Optimization.

 

Framgångsrik SEO

 

För att bli framgångsrik med er sökmotoroptimering rekommenderar vi att man arbetar med följande områden:

  1. Webbsidans innehåll
  2. Webbsidans struktur
  3. Webbsidans exponering
  4. Användarens upplevelse (UX,User eXperience)
  5. SEO för mobiltelefoner
  6. Användbara resurser (seo-verktyg)

Dessa områden förklaras under varje del i guiden (klicka på området du vill veta mer om).

 

Metoder
En vanligt förekommande uppdelning av tekniker för sökmotoroptimering är mellan
onpage och offpage-metoder.
För att koppla dessa till bilden ovan kan man dra
följande paralleller:

  • Onpage = Innehåll, Struktur och UX
  • Offpage = Exponering