Viva

Viva Medias SEO Guide

Välkommen till Viva Medias SEO-guide!
Denna SEO-guide består av sex delar:

Du kanske kan lite om SEO, eller så är du nybörjare på sökmotoroptimering. I den här SEO-guiden hoppas vi kunna öka din förståelse för SEO:ns olika delar och hur man jobbar med sökmotoroptimering rent konkret. Genom att följa våra tips och rekommendationer blir det lättare för sökmotorer att både genomsöka och indexera innehållet på er webbplats.

Sökmotoroptimering handlar om att visa er webbplats från dess bästa sida. Det är viktigt att ni optimerar er webbplats först och främst utifrån vad som är bäst för besökarna. De slutgiltiga användarna är nämligen besökarna på webbplatsen, inte sökmotorerna. Att fokusera för mycket på specifika åtgärder för att nå en högre placering på Google kan lätt göra en besviken, då den långsiktiga effekten uteblir. Vi hoppas att vår SEO-guide kan ge er idéer för hur ni kan ta ett helhetsgrepp kring SEO på er webbplats. Kontakta oss gärna om ni har frågor eller feedback.

Grunderna i sökmotoroptimering

SEO (sökmotoroptimering eller sökordsoptimering) är ett samlingsnamn för olika metoder som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt i sökmotorernas sökresultat. Exempel på sökmotorer är t.ex. Google och Bing. Rangordningen av webbsidor på sökmotorerna sker automatiskt med hjälp av algoritmer som i sin tur tar hänsyn till flera olika parametrar. Beteckningen SEO är en förkortning av Search Engine Optimization.

SEO som fungerar

Googles olika bedömningsparametrar förändras ständigt. För att hålla sig uppdaterad krävs tid, tester och massor med passion, så för mer specifik SEO-optimering krävs ofta hjälp av en dedikerad SEO-manager. Vill man dock ta ett helhetsgrepp kring sin sökmotoroptimering och börja med grunderna rekommenderar vi att fokusera på SEO:ns grundpelare; innehåll, struktur, digitala relationer och användarvänlighet.

1. SEO Onpage (Innehåll)
2. SEO Onsite (Struktur)
3. SEO Offpage (Exponering/Digitala relationer)
4. SEO User Experience (UX/Användarvänlighet)