Viva

3 ovärderliga tips från en SEO-specialist 2020

Sökmotoroptimering Teknisk SEO
tips för bättre SEO
Publicerad , senaste uppdatering

Användbara verktyg i SEO 2020

 

Screaming Frog SEO Spider (gratis upp till 500 url:er)

Ett verktyg där man kan spindla/crawla igenom en webbplats och få tekniska aspekter visualiserat och enkelt kan exporteras till CSV.

Sistrix, SEMrush (betalverktyg)

Detta är verktyg som har många nyttiga funktioner och har egna databaser över stora mängder sökord och dess tillhörande sökresultat i Sverige.

Google Sheets (gratisverktyg)

För att kunna arbeta effektivt, transparent och hålla all dokumentation på en fokuserad plats arbetar jag så mycket jag kan mot ett Google Drive Sheet (likt Excel fast från Google) och skräddarsyr upplägget beroende på webbplats, då dessa alltid kräver olika fokus. Exempelvis hanterar jag e-handel som oftast innehåller större andel sidor och produkter med en mer skalad utgångspunkt än informationssidor. Viva kallar detta dokument som växer fram en SEO Dashboard.

 

3 konkreta och värdefulla SEO-tips

 

1. Optimera webbplatsens digitala relationer (länkar)

 

Digitala relationer (länkar) som pekar mot en webbplats är vida känt att vara en rankingfaktor för Google och något som, om man gör det rätt, är värdefullt för att få bra synlighet. Det som däremot ofta missas är att genomföra Upkeep på det inkommande värde i Digitala relationer som en webbplats redan attraherat under sin livstid. Genom verktyg likande Sistrix, SemRush eller andra liknande verktyg som har databaser som visar inkommande digitala relationer mot en webbplats genomför jag en analys av dessa och säkerställer att de pekar mot relevanta, korrekta och framförallt fungerande sidor. Det är inte ovanligt att viktiga delar värde kan återskapas mot webbplatser som inte hanterat detta över tid.

 

2. Optimera titlar efter befintligt sökbeteende

 

Denna åtgärd riktar sig mot webbplatser som redan har en betydande etablerad synlighet, om så inte är fallet behöver man göra en mer djupgående sökbeteende-analys. Men för de som redan har ett etablerat sökbeteende kan man ganska snabbt hitta förbättringsåtgärder och optimera en hemsida effektivt. Det jag gör är att jag samlar data kring sökbeteende från flera källor tills man har ett underlag att ta beslut utifrån. Exempel på källor som har insikt är verktygen Sistrix, Semrush, Google Search Console. Men även analyser av annonseringen på Google Ads kan användas här.

Den data som jag primärt tar fram är sökfras, sökfrasens position i Googles träffresultat, sökvolymen på sökfrasen och vilken URL som sökfrasen rankar på.

Med denna data kan jag mappa upp vilka url:er på en hemsida som har mer eller mindre sökfraser kopplade mot sig. På så vis kan jag prioritera utifrån det sökbeteende som redan finns för att identifiera vart justeringar behöver genomföras för att maximera effekten.

Notera att när jag arbetar med titlar utifrån ovan metod markerar jag alla titlar som är under 35 tecken i längd. Detta indikerar att titlar som kan expanderas med mer sökbeteende, samt de som är över 65 tecken för att markera att de kan bli för långa för att skrivas ut korrekt i Googles sökresultat.

SEO är relativt – en kortare förklaring

 

SEO är relativt, det jag menar med detta är att det inom SEO:s värld ofta är väldigt svårt att svara på frågor likt: Hur mycket text skall jag ha? Hur mycket digitala relationer borde jag styra upp? Är det bra med 100 länkar mot min webbplats? Svaret på dessa frågor är relativa och jag ska förklara varför.

Google applicerar sin algoritm olika beroende på vilken marknad, bransch och nisch en webbplats verkar inom. Så om du har en webbplats som skilsmässoadvokat eller en webbplats om sportkläder lever dessa webbplatser efter olika regler. Eftersom Google applicerar detta olika så måste man undersöka en webbplats relevanta och realistiska konkurrerande webbplatser för att ha något att jämföra med. För att vara extra tydlig menar jag att de konkurrerar om samma sökbeteende.

Så frågan: Hur mycket text skall jag ha? Kan då omformuleras till: Hur mycket text behövs för att vara bäst i klassen inom mitt område, bransch och nisch?
– Det enkla svaret på den frågan blir då: Lite bättre än dina konkurrenter.

 

3. Optimera för träffyta (innehåll)

 

Denna åtgärd börjar med att identifiera vilka url:er man vill arbeta med, efter man gjort det så hämtar jag data kring dessa url:er genom verktyget Screaming Frog och laddar upp detta i ett Google Drive Sheet (det vi kallar för SEO dashboard). Det hjälper mig att visualisera hur innehållet på sidorna ser ut och förenklar en jämförelse av konkurrenters situation, därefter kan jag sätta relevanta mål utefter det. 

Sedan använder jag det sökbeteende som vi har etablerat och optimerat titlar efter och använder som underlag för att påverka innehållet. På detta vis prioriterar jag lågt hängande frukt på hemsidan och påverka hur träffytan utformas. Träffyta innebär innehåll likt text som sökfraser kan förankra sig vid. Desto mer unik, relevant och kvalitativ träffyta, desto bättre.

 

Grunden till ett bra SEO-arbete är att man gör sin research väl för att sedan jobba på ett strukturerat sätt med att optimera innehållet efter det. Dessa tre insatser ger dig en klar förbättring av sajtens synlighet.

Lycka till med din webbplats resa i Googles sökresultat!