Viva

Appkampanj – öka antalet nedladdningar

App Sociala Medier
Publicerad , senaste uppdatering

Har ditt företag lagt ner pengar och energi på att utveckla en snygg och användarvänlig app, vill du också få användare till den. Vare sig din app är en utveckling av hemsidan eller din faktiska produkt behöver du göra annonsaktiviteter med syftet att öka nedladdningar.

Även om allt inte är lika appfokuserat som kring 2012 när smartphones precis hade kommit in och fått en självklar roll i våra liv så kan det mycket väl vara ett steg i rätt riktning för ditt bolag att skaffa en om det är något som målgruppen kan uppskatta. Eller så är ditt scenario att hela ditt företags produkt eller erbjudande är just en app, då behöver du verkligen göra en annonsaktivitet som fokuserar på nedladdningar. Förstås även fler andra marknadsaktiviteter som varumärkeskännedom och förklarande av produkten/erbjudandet behöver vara en del av din strategi vid lanseringen. Viva ger dig här tips om hur du går tillväga för just de unika kring en appkampanj.    

 

Så lägger du upp en appkampanj

 

Utveckla en helhetsstrategi

 

Här tar du såklart in både din affärsstrategi och ditt sedan tidigare gjorda insiktsarbete, är inte det gjort är det att rekommendera att man börjar i den ändan för att få ut maximalt från den investerade energin, tiden och pengarna. Ställ dig frågor som du besvara utifrån din affärsstrategi och ditt insiktsarbete. Hur ser konkurrensen ut för din app? Vad är USPen med  appen? Hur nås målgruppen på ett effektivt sätt? Vad betyder den enskilda appen för hela bolagets intäkter och strategi? Kostar appen eller är den gratis, vad betyder det för marknadsföringen? 

 

Sätt mål

 

Målet här kan du dela upp på olika segment i målgruppen  men bör vara fokuserat på just nedladdningar till ett estimerat antal, baserat på en procentuell utveckling från en tidigare period, om det inte är en helt ny lansering. Tänk på att det målet bör vara satt i förhållande till vilken total budget du har för hela den här marknadsinsatsen. 

 

Välj placeringar

 

Bra placeringar för konverterande annonser är på Facebook, Instagram, YouTube, Google Ads och Display för möjligheten till direkt nedladdning i Androids Google Play och iOS App Store. Det går att annonsera i App Store via Apple Serch Ads då synlighet för din app ges när användaren söker på liknande appar samt Google Play som hanteras via ditt Adskonto och går att lätt koordinera med Googles samtliga kanaler. Vill du ha en steg för steg guide för set up av en appkampanj i Google kan du läsa Vivas tidigare text här.

Även om andra placeringar som press och utomhus också kan generera effekt och vara en del av den totala strategin för appkampanjen så är den mest konverterande delen digitala kanaler i just mobila enheter (alt surfplattor). Vilket du enkelt kan bestämma vid konverterande annonsering på just stora plattformar som Facebook och Google. 

 

Ta fram två eller flertalet annonser med samma syfte för att sedan låta dem gå mot samma målgrupp och utvärdera efter en tid vilket av innehållen som presterade bäst, fortsätt med den vinnande för att ytterligare öka konverteringen för varje investerad krona.

 

Underskatta inte hur du i dina egna kanaler kan publicera material och ta fram kommunikation som även den kan ge stor impact på din målgrupp. Se även över möjligheten att samarbeta med, en för din apps varumärke, lämplig profil som kan bli en långsiktig ambassadör. Här är det viktigt att göra en grundlig research på den profilen du vill samarbeta med. Vilken räckvidd har profilen och vilka är dem i målgruppen samt vilken trovärdighet finns hos profilen i förhållande till ditt varumärke. Se till att skriva ett kontrakt kring vad profilen inte får göra i form av samarbeten med konkurrerande företag, det ser sällan bra ut. 

 

Skapa innehållet i annonsen

 

Tänk på att vara tydlig i det visuella intrycket, följ dina Brand Guidelines till punkt och pricka. Som ett konsekvent användande av rätt typsnitt, färgprofiler (primära och sekundära) och andra grafiska element (symboler och figurer). 

 

Välj rätt format för annonsplaceringen av din bild eller video, en tydlig animering är vanligt förekommande och att rekommendera när syftet är att förklara för mottagaren vad din app gör. För att sedan bygga awareness ytterligare kan du ta fram en annons som visas mer kontinuerligt för din kund men är kortare i utformningen. Beroende på appens grad av funktioner kan mer eller mindre grafiskt annonsmaterial behövas tas fram för att lotsa kunden neråt i köptratten mot en nedladdning av appen. Viktigt här är att ta fram ett kreativt koncept som det finns en långsiktighet i, ska du bygga varumärke och bli top of mind hos målgruppen är kontinuitet i kommunikationen och jämn frekvens på annonseringen en grundsten i ditt fundament som företag.

 

Beroende på kanal så är dina möjligheter olika här men slutsidan för en appkampanj blir App Store för iOS-användare och Google Play för Android-användare. Nedladdningssidan kan med fördel ha upp till 8 bilder varav en video i det stående formatet 9:16. De två första bilderna (alt en video) är de som blir synliga för din kund när den klickat på annonsen så se till att de är representativa för appens funktion. Användaren behöver också omgående känna igen sig i alla stegen gällande copy och grafisk utformning. 

 

Välj budget för medieplaceringarna

 

Som en viktig och avgörande del för din annonserings framgång på Facebook och Google är budgeten. En bra satt budget gör att du får ut mer av dina investerade annonspengar än om dina mål inte ligger i fas med vad som för tillfället är budet för visningar i målgruppen. Att ligga på just rätt nivå kräver en hel del erfarenhet eller löpande optimering och justering av kampanjen. 

 

Googles specifika marknadsföringsverktyg för appar i Google Play och App Store ger dig möjligheten att bestämma budget per nedladdning och maximal budget per dag likt annonsering i Ads, Shopping och Display. Det här kan du löpande justera varje dag eller efter din egna affärsmässiga säsong. Här är det bra att ha koll på vilken nivå som lämpar sig för just din målgrupp och typ av produkt. Du precisera vilket beteende och intresse din målgrupp har och därigenom få synlighet hos dina relevanta kunder. Koordinerar du kanal utefter målgruppen och beteendet på just de kanalerna så har du en vinnande kampanj att vänta. 

 

Skapa ett användande av appen

 

För att inte tappa kunden vid att bara ha laddat ned appen behöver du tänka igenom hur du ska guida användaren genom appen och skapa ett kontinuerligt användande. Även om vi alla är överens om att pushnotiser är lite halvjobbigt så kan det vara ett alternativ för att hålla användandet uppe bland de som laddat ned appen. Tänk på att inte missbruka dem bara! Ett tips är att arbeta fram ett annonsmaterial som ska uppmuntra till användande hos dem som redan laddat ned appen. En remarketingkampanj för att skapa ett bestående beteende.