Viva

En bild säger mer än 60 000 ord

Content
Publicerad , senaste uppdatering

Samhället genomsyras allt mer av visuell kommunikation. Men på ett sätt är det inte alls någonting nytt. Det har faktiskt passerat 120 år sedan Louis Le Prince anordnade världens första filmvisning 1895. Men det är ett medie som erövrat mer och mer plats de senaste åren. Här kommer spänstig fakta som visar på hur viktigt det är att som företag kommunicera med bilder.

Hur kommer det sig egentligen att det visuella är så oerhört populärt idag? Vår omgivning fullkomligt kryllar av memes, smileys, reklamfilmer, GIF:ar, video, Netflix och YouTube. Var du är vänder blicken tycks det röra på sig. Senaste åren har allt fler företag förstått vikten av att använda video i sin marknadsföring och kommunikation. Därtill premierar Googles och Facebooks algoritmer användandet av video, vilket innebär att videoinnehåll hamnar högre upp i flöden och i sökningar.

 

https://youtu.be/HsfcBm5Bd-U

 

Hjärnans kapacitet att behandla bilder

Skälet till att bilder är så tilltalande för oss människor handlar i grund och botten om hur vår hjärna fungerar när den tar emot och behandlar information. Medan vi egentligen inte ens har medfödd kognitiv kapacitet för att behandla ord har vi helt andra förutsättningar när det gäller bilder.

• Vår hjärna kan registrera bilder som endast visas i 13 millisekunder.
• Vi kan få en uppfattning av en visuell scen på mindre än en tiondels sekund.
• 90 procent av informationen som mottages av hjärnan är visuell.
• Hjärnan processar bilder 60. 000 gånger snabbare än text.
• Vi minns bara 10% av information vi hört tre dagar efter att ha hört det, men minns 65 % av informationen om den hängde ihop med relevant bild.

(Källa: Visual Teaching Alliance & LifeLearn)


Tveka inte på att börja kommunicera med video

Ovanstående fakta visar på att människan processar visuell information mycket mer effektivt än text. År 2019 räknar man med att så mycket som 80 procent av all internettrafik består av video. Det finns hur många skäl som helst som pekar på att ditt företag har mycket att vinna på att producera och kommunicera med video. Bland annat är det känslobaserat, konverterande, engagerande och ger högre klickfrekvens.