Sverige - Viva Media

Gör sociala medier meningsfulla!

E-handel Sociala Medier
Publicerad , senaste uppdatering

Den svenska befolkningen använder sociala medier i högre utsträckning än det genomsnittliga användandet bland EU-länderna. Utav de internetanvändande svenskarna använder sig 83% utav sociala medier, varav 63% dagligen. Trots denna höga användningsgrad så hamnar just sociala medier lågt ner när det skattas hur meningsfullt det känns att spendera sin tid på dessa medietjänster.

Årets “Svenskarna och internet”-rapport har nu kommit ut med en sammanställning av svenskarnas internetvanor år 2019. Rapporten tas fram varje år utav Internetstiftelsen med syfte att tillföra information och insikter kring hur internetanvändningen i Sverige har utvecklats. Detta år ställdes det för första gången frågor kring hur meningsfull användningen av några utvalda appar och e-tjänster upplevs av användarna. Resultaten visade på en stor skillnad mellan appar och tjänster och hur väl använd tiden spenderad på dem känns. Högst upp hamnade nyhetsappar, där 60% uppgav att det kändes som väl spenderad tid. På andra och tredje plats hamnade poddar och radio samt film och video på 48% respektive 46%. Sociala medier däremot hamnade långt ner på enbart 24%, de som skattades ännu lägre var data- och mobilspel.  

Med det här i åtanke är det då viktigt att ställa sig frågan; hur ska företag utforma innehåll på sociala medier för att det ska uppfattas som värdefullt? Detta är en svår nöt att knäcka, men det finns en del knep att att ta till. 

En otroligt viktig aspekt är att vara medveten om vilken målgrupp innehållet riktar sig mot. För att det ska uppfattas som relevant för rätt publik behöver det vara skräddarsytt för just dom. Vet du om vilka det är du vill nå kan du också anpassa tonaliteten i både bild, form och text, vilket kommer bidra till att målgruppen känner sig extra träffad. Skapa innehåll som ger din målgrupp ett mervärde och inger en känsla av att företagets innehåll i alla fall är värdefullt. Koppla mervärdet till företagets verksamhet som att informera om Bröstcancerorganisationsens rosabandet-kampanj, samtidigt som kunden köper företagets produkt stödjer dem framtida forskning och så bidrar din kommunikation till att sprida kunskap om bröstcancer. Helt klart ett exempel på mervärde som skapar meningsfullhet. 

Något annat att överväga är att satsa mer på rörligt material. Film och video på olika kreativa sätt istället för stillbild är något som börjat användas allt flitigare. Det finns flera anledningar till denna trend, och i detta sammanhang blir det relevant i samband med upplevelsen av meningsfullhet. Som tidigare nämnt så hamnade just film och video högt upp i frågan hur meningsfullt användandet av medietjänster uppfattas. Detta är något att ta med sig i utformandet av sitt innehåll. Kan du byta ut dina stillbilder mot filmklipp? Det kommer ge en mer personlig känsla och fånga uppmärksamheten bättre.