Viva

Instagrams statistikverktyg

Instagram
Social Media Manager Viva Media
Publicerad , senaste uppdatering

Ett vanligt misstag företag gör är att inte hålla kolla på och utvärdera sin statistik på sociala medier. Att hålla koll på sin statistik på Instagram innebär betydligt mer än att kolla efter antal likes och kommentarer på varje post. Om du analyserar din statistik rätt så kan du få värdefull information om dina följare och få en djupare förståelse för hur de beter sig och interagerar med ditt innehåll vilket med tiden kommer att hjälpa ditt företag att växa på plattformen.

Om du inte regelbundet analyserar din statistik på Instagram så kan du gå miste om värdefulla insikter. När är dina följare aktiva på plattformen? Vilken tid på dygnet bör du publicera dina inlägg? Vilka inlägg har fått bäst genomslag? Det är några av de frågor vi kommer att besvara i detta blogginlägg. Instagrams statistikverktyg består av tre huvudavdelningar; Innehåll, Aktivitet och Målgrupp. Nedan går vi igenom dem i detalj så att du vet exakt vilka mätvärden du ska hålla koll på för att optimera din närvaro på Instagram för din verksamhet. 

Innehåll

Under det här avsnittet ser du en översikt på det totala antalet inlägg och händelser som du har skapat de senaste 7 dagarna. Guldgruvan här är att du har möjligheten att analysera varje enskilt inlägg och story. Välj att visa inlägg under en viss tidsperiod (dagar, månader eller år) och sortera dem sedan efter värden som räckvidd, kommentarer, interaktion, gilla-markeringar, nya följare m.fl. Här har du verkligen chansen att grotta ner dig i vilka inlägg som har uppskattats av dina följare och som skapat högst engagemang. Genom att veta vilken typ av inlägg som har genererat ett visst resultat så har du möjligheten att anpassa framtida innehåll för att få ett ännu högre engagemang.

Läs också: Relevans är viktigt för att lyckas i sociala medier

Aktivitet

Under det här avsnittet hittar du din kontoöversikt som består av alla aktiviteter som skett på ditt konto de senaste 7 dagarna. Avsnittet är uppdelat i två underkategorier Upptäck och Interaktioner. Under upptäck ser du vilken räckvidd och hur många exponeringar ditt konto har haft. Räckvidd är antalet unika konton som har sett något av dina inlägg. Exponeringar är totala antalet visningar för dina inlägg. Här får du även en veckovy där du kan se vilka dagar under veckan som dina inlägg har nått ut till flest personer. 

Under Interaktioner ser du antalet åtgärder som andra har utfört när de interagerar med ditt konto. Profilbesök är antalet gånger din profil har visats och Klick på webbplats är antalet gånger personer har klickat på länken i din profil. 

Målgrupp

Det är här det blir riktigt intressant. Under avsnittet målgrupp finns det mängder av data vad gäller dina följare. Högst upp ser du ditt följarantal och under det ser du hur många följare du har ökat eller minskat med den senaste veckan.

Den första underkategorin vi möts av är Tillväxt, där kan du följa en kurva på hur din målgrupp har betett sig under de senaste 7 dagarna eller en enskild dag. Initialt ser du datan på veckobasis men väljer du att klicka på en enskild veckodag så kommer datan att uppdateras till bara den dagen.

Därefter kommer avsnittet Platser som visar i vilka städer och länder som dina följare är baserade. Klickar du på diagrammet så får du upp värdena i procent. Denna information är värdefull för att till exempel besluta om på vilket språk du ska kommunicera. Har du en majoritet av svenska följare så faller svaret naturligt, kommunicera inte på engelska om din målgrupp inte är engelsktalande. 

De kommande två avsnitten Åldersintervall och Kön visar åldersfördelningen respektive könsfördelningen av er målgrupp. Även här går det att klicka på diagrammet för att få upp värdena i procent. Denna information är värdefull för att lära känna er målgrupp ännu bättre, vilka är det du kommunicerar med på daglig basis? Är det kvinnor i åldrarna 18-24 år så bör du anpassa content och copy efter det, eller är det en väldigt utspridd åldersgrupp så försök vara så bred som möjligt i din kommunikation.

Det sista värdet vi ser på detta avsnitt är Följare. Här får vi värdefull data över när på dygnet dina följare är aktiva på Instagram samt vilka dagar i veckan som de är mest aktiva. Den här datan är otroligt viktig för planeringen av inlägg. Se till att publicera inlägg de dagar och den tid på dygnet som din följare är som mest aktiva för att maximera möjligheten att synas i deras flöden.

Nu har vi tagit oss igenom samtliga delar av Instagrams statistikverktyg och jag hoppas att du nu kan svara på frågorna vi ställde initialt; När är dina följare aktiva på plattformen? Vilken tid på dygnet bör du publicera dina inlägg? Vilka inlägg har fått bäst genomslag?

Läs även Vivas text om målgruppsstatistik på Facebook.

Vill du veta mer om sociala medier?

Kontakta oss idag!