Viva

iOS 14 uppdatering – problem och lösningar

Facebook
Viva Media Alexander Johansson
Publicerad , senaste uppdatering

Apple har lanserat sin nya uppdatering iOS 14 som går ut på att skydda Apples användare i termer av hur deras data får behandlas på webbplatser och i appar. Det medför svårigheter för företag som vill nå ut med relevanta budskap och spåra specifika händelser på webbsidan eller appen.

I takt med att Apples användare installerar iOS 14 på sina enheter så kommer det ske en minskning i antalet spårbara händelser på webbsidan eller appen användaren besöker. Det kan resultera i att algoritmen på Facebook och Instagram får svårt att få tillbaka data från dessa användare, vilket kan leda till underleverans eller inaktiva kampanjer ifall målgruppen kampanjen ämnar att nå har för många användare med iOS 14 installerat.

När fler enheter uppdateras till iOS 14 kan storleken på dina målgrupper för ex återmarknadsföring komma att minska. Desto mindre data att arbeta med – desto sämre leverans kortfattat.   

Nedan är några av begränsningarna som kommer att inträffa i ads manager, annonsrapportering och API för annonsstatistik;

 

  • Försenad rapportering: realtidsrapportering stöds inte, så data kan försenas i upp till tre dagar.  
  • Inget stöd för uppdelningar: För varken app- och webbkonverteringar stöds leverans- och åtgärdsuppdelningar, som ålder, kön, region och placering. 
  • Ändringar av inställningarna för kontots attributionsfönster: 7-dagarsklick och 1-dagarsvisningar som standard är det som gäller. Framöver kommer attributionsfönster för 28-dagarsklick, 28-dagarsvisningar samt 7-dagarsvisningar inte att stödjas för aktiva kampanjer. Inaktiva kampanjer kommer dock fortsatt att rapporteras med attributionsfönster på tidigare kontonivå.

 

  • Appinstallationskampanjer för iOS 14 kommer att rapportera baserat på attributionsfönstret som tillhandahålls av Apples SKAdNetwork API.

 

Lyckligtvis kommer det finnas lösningar för att få data från användare med iOS 14, något Facebook kallar aggregerad händelsemätning. Det ska möjliggöra mätning av webbplatshändelser från iOS 14-enheter. Genom olika typer av åtgärder kan du som företag verifiera din domän, app och planera för att jobba med färre konverteringshändelser. Så här kan du rusta för att följa med i tempot av systemuppdateringar:

 

  • Du kan komma att behöva verifiera din webbplatsdomän. Det är dock viktigt att prioritera verifieringen av dina domäner om dina domäner har flera företag eller personliga annonskonton som äger pixlar. Observera att domänverifiering inte är en ny process, och att företag kan slutföra den från Business Manager. Detta kan du läsa mer om här 
  • Har du en app bör du uppdatera din SDK för iOS till version 8.1 eller senare. Om du använder Facebook SDK för iOS men inte uppdaterar till version 8.1 eller senare kan du inte skapa iOS 14-appinstallationskampanjer. Läs mer om det här 
  • Planera för att enbart använda 8 konverteringshändelser per domän/app. Facebook kommer initialt att konfigurera de konverteringshändelser som dem anser är mest relevanta för ditt företag, baserat på din aktivitet. Läs mer om det här

 

Ändringar på Facebooks plattform kommer ske i takt med uppdateringar av iOS 14, så vi kan förvänta oss att data från webbplatser och appar kommer fluktuera och vara instabil över 2021. Det kommer därför finnas anledning att återkomma i denna fråga igen. 

 

Viva håller dig uppdaterad och kurant!