Viva

Mindless Marketing i Oslo

Events
Publicerad , senaste uppdatering

Vi på Viva vill gärna dela med oss av vår kunskap och därför bjöd vi in till ett maxat frukostseminarium i Oslo i förra veckan. Där vi pratade om de grundläggande delarna i hur en affärsstrategi behöver kopplas samman med en marknadsplan som sedan omsätts till kampanjer under året. För det så krävs det att du har koll på just marknadsföring och alla de möjligheter som dagens tekniker och plattformar erbjuder, men i och med de ökade möjligheterna krävs det till viss del också mer specialiserad kunskap. Vi dig grunden till hur det fungerar, samt vad du behöver tänka på när det kommer till strategisk marknadsföring.

Det är inte gjort på en förmiddag att lära sig, men under Mindless Marketing gör vi på Viva Media allt vi kan för att under ett par fullspäckade timmar ge dig det bästa vi har för att ta dig från marknadsföring i blindo, till marknadsföring som ger effekt. Men var börjar man? 

Under november månad föreläser vi i Oslo, Kalmar, Stockholm och Uppsala. Lyckligtvis finns fortfarande möjligheten att träffa oss i Kalmar den 14 november och i Uppsala den 28 november. Anmäl dig här för att delta på eventet och få mer kunskap kring strategisk marknadsföring!

 

Insikt

Vivas Rikard Jerselius med mångårig erfarenhet av strategiutveckling delade under det inledande segmentet med sig av sin kunskap kring insikts- och analysarbete. Han presenterade även vilka delar du behöver tänka på för att ta fram en strategi som är anpassad efter marknaden och verksamhetens affär. Varför du behöver göra ett grundligt arbete med att kartlägga marknaden och analysera målgruppens behov och beteenden, som sedan ska avspeglas i den marknadsplan som tas fram för året. 

 

 

 

Strategi

Einar Selbyg som till vardags jobbar som SEM Manager klev upp på scenen och drog en vass genomgång om marknadsplanens behov. Detta innefattade de mätbara mål som omsätts till KPI:er för den enskilda kampanjens mål, i förhållande till syftet. Utifrån dessa mål väljs sedan vilka mediekanaler som ska användas för att nå fram till målgruppen vilket gör att det är av största vikt att man gjort ett noggrant insiktsarbete av sin målgrupp. Detta kopplas  alltså ihop med det Rikard pratade om i första steget om att analysera affärsstrategin.

 

 

 

 

Creative

Denna del är Vivas Creative Director Fredrik Lundqvist allra skickligast på. Med hans kreativa huvud har vi lyckats åstadkomma många lyckade kampanjkoncept för våra kunder. Fredrik pratade om hur viktigt det är att utforma kreativ marknadsföring som både är relevant för mediekanalen och målgruppen. Samt att kommunicera rätt budskap till mottagaren i förhållande till kundresan. Gör du inte detta så har budskapet svårt att nå fram och kampanjen blir ineffektiv. En simpel slutsats att dra kan tyckas, men desto svårare att omsätta till verkligheten. 

 

 

Viva Media är 80 specialister som tillsammans levererar kvalitativ marknadsföring dagligen till våra ca 600 kunder. Det gör vi genom att utveckla marknadsföringen genom strategiska och mätbara lösningar som ger ökad lönsamhet. Vi ställer de viktiga frågorna. Det kanske låter självklart men det är inte alltid så enkelt att hitta exakt de detaljerna som i slutändan gör att kommunikationen konverterar kunder. Tjänster som vi erbjuder är inom områden som strategi, webbanalys, sökmedier, display, sociala medier, webbproduktion och kreativa koncept. Unikt anpassat efter just ditt företags behov utformar vi en helhetslösning eller enstaka leveranser. Vi vill bli bedömda på det resultat vi presterar och inte bara på de fina orden vi skriver. Så prestation kopplat till analys och resultat är kärnan i vår verksamhet.

Just därför ska ni träffa oss så kan vi berätta vad vi kan göra för just ditt företag!