Viva

Ta tillvara på din länkkraft!

Sökmotoroptimering Teknisk SEO
Publicerad , senaste uppdatering

En av de viktigaste faktorerna inom framgångsrik sökmotoroptimering har alltid varit en bra länkprofil. På senare år har Google arbetat mycket hårt med att motarbeta spam-länkar och artificiella länknätverk vilket har jämnat ut spelbrädet för alla. Nu har alla chansen att konkurrera på samma villkor, vilket betyder att du måste ta tillvara på alla länkar till din hemsida på bästa sätt. En effektiv väg att göra detta på är att hitta alla länkar till icke-existerande sidor och peka om dem till fungerande sidor istället, så att din länkkraft inte går förlorad.

Hur fungerar länkkraft?

Jag kanske ska förklara begreppet “länkkraft” lite närmare. Om du inte är intresserad av hur det fungerar kan du hoppa till nästa stycke. En av Googles bäst kända algoritmer är PageRank som utvecklades av Larry Page (som den är döpt efter) och Sergey Brin för 20 år sedan. Den ligger till grund för Googles dominans på sökmarknaden idag. Numera använder de troligtvis inte exakt denna algoritm längre, men i praktiken fungerar det delvis på samma sätt fortfarande.

 

I korta drag handlar det om att länkar från en hemsida till en annan fungerar som en “röst” på att den hemsidan är pålitlig och har värdefull information. Ett annat ord för detta är länkkraft. Man brukar visualisera denna som att den flyter från sida till sida genom länkar och ju fler länkar en sida har till sig desto mer auktoritet samlar den på sig vilket kan resultera i högre positioner i sökresultaten.

 

 

 

Hur hanterar man sin länkkraft bäst?

Det finns två olika typer av länkar som båda måste tas hänsyn till; externa länkar och interna länkar. Externa betyder alla länkar som kommer utifrån, alltså från andra hemsidor än din egen. Interna länkar betyder alla länkar på din hemsida som pekar till andra sidor på din hemsida. Båda typer av länkar kan hanteras med automatiska vidarebefordringar, så kallade 301 Redirects, men i fallet med interna länkar är det alltid bättre att rätta till dem vid källan istället eftersom det är du själv som har kontrollen över dessa.

 

Om du däremot hittar externa länkar som pekar till undersidor som inte existerar, vare sig det handlar om sidor som flyttats, sidor tagits bort eller helt enkelt felaktiga adresser från den som länkar, så bör du skapa en vidarebefordring till en motsvarande fungerande sida.

 

Hur hittar man sina brutna länkar?

Ett mycket effektivt sätt att hitta brutna länkar är genom Googles egna verktyg Search Console. (Om du inte redan har registrerat din sida där är det alltid rekommenderat att göra det.) Under rubriken “Täckning” i vänstermenyn hittar du all information om vilka sidor de har indexerat och vilka de försökt att indexera men inte lyckats.

 

 

Klicka på fliken “Uteslutna” och se om du hittar en rad med texten “Hittades inte (404)” och klicka i så fall på den. Där ser du en lista på undersidor som Google försökt indexera men inte lyckats eftersom de inte existerar. Klicka på förstoringsglaset för att se mer information om varför indexeringen misslyckats. Om du ser en adress på din egen hemsida efter “Hänvisande sida” så kan det tyda på att det är en intern länk som du enkelt kan rätta till. I annat fall kan det behövas göras en 301 Redirect för den adressen till en annan.

 

Hur gör man en 301 Redirect?

Många system för hemsidor har en inbyggd funktion för att skapa automatiska vidarebefordringar, eller i alla fall en möjlighet att lägga till dem genom plugins eller moduler. Till WordPress finns det till exempel en mängd olika plugins för detta och där brukar vi rekommendera Redirection som är flexibelt och har flera användbara funktioner. Om hemsidan saknar stöd för denna funktion så måste man kanske in och ändra i hemsidans källkod, vilket genast blir lite krångligare.

 

Det vanligaste sättet då är att använda sig av en fil på webbservern som heter .htaccess som innehåller instruktioner om hur webbservern ska hantera olika saker på en grundläggande nivå. Är man osäker på hur den fungerar är det bäst att överlämna det till någon som kan det, till exempel din webbleverantör eller en mediabyrå som Viva. Det är nämligen väldigt lätt att göra fel och då kan hela hemsidan sluta fungera, vilket ingen blir glad för.