Sverige - Viva Media

Uppdatering av Googles sökalgoritm

Sökmotoroptimering
Publicerad , senaste uppdatering

Ett nytt år och sökmotorn står aldrig still. Google har redan meddelat den första stora förändringen av sin sökalgoritm för 2020. Uppdateringen med namnet  ”Google January 2020 Core Update” började rullas ut globalt den 13 januari men än så finns inte mycket information om vad uppdateringen innefattar. Däremot har webbplatser vars innehåll berör ämnena; finans, hälsa och nyheter påverkats mest i sina positioner. SEMrush har ett intressant verktyg som mäter förändringar i positioner för sökresultatet i ett antal kategorier/ämnen. Ovan nämnda ämnen har haft stora positionsförflyttningar i resultatet. Tittar vi isolerat på kategorin nyhetswebbplatser i SEMrush:s verktyg så har det varit otroligt stormigt den senaste tiden, vilket du kan se i grafen nedan.

 

SEMrush verktyg som mäter tempen hur SERPEN förändras. 

 

Det är förvisso inte konstigt att just dessa ämnen drabbas av en Google-storm. Denna typ av webbplatser är av sådan karaktär att det kan påverka människors liv och kan vara till ondo för den enskilda individen. Exempelvis finns det många webbplatser inom kategorin finans som vill att vi ska göra suspekta investeringar i olika kryptovalutor. Webbplatser med inriktning på hälsoområdet som ska erbjuda olika högst ”tveksamma operationer” eller olika ”naturtillskott” är ett annat exempel. För att inte tala om alla falska nyhetswebbplatser som försöker sprida just sin sida av myntet. Google har alltid enligt min mening verkat för relevant information så dessa ”städningar” är välbehövligt. Nu är inte alla webbplatser dåliga/fake som jag kanske fick det att låtar som, utan självklart har vanliga webbplatser lyfts upp eller ner efter nyvärdering inom den kategorin som webbplatsen är verksam inom. Detta kan även vara ett tecken på att den tidigare ”medic update” som skedde förra året och drabbade hälsowebbplatser extremt hårt, har lättats upp och man har givit tillbaka en synlighet som de förtjänar.

Skulle din webbplats blivit indragen i Google-stormen. Lugn! Google har tidigare gett följande rekommendationer från en bloggpost i augusti 2019:

 

 ”Vi föreslår att du fokuserar på att se till att du erbjuder det bästa innehållet du kan”:

Innehåll och kvalitet: Erbjuder din webbplats unikt och högkvalitativt innehåll? Är sidans titel och beskrivning tilltalande och återspeglar ditt innehåll? 
Kompetens och trovärdighet: Är innehållet pålitligt? Innehåller sidan fel? Skulle du som användare klicka in på sidan via en googlesökning då lita på webbplatsen du hittar?
Presentation och produktion: Är innehållet sammanhållet och väl producerat – eller verkar det vara ett massproducerat nonsens? Finns det för många annonser? Laddar sidan korrekt på alla enheter?