Sverige - Viva Media

Bygg ett personligt och framgångsrikt varumärke på Youtube

YouTube
Publicerad , senaste uppdatering

Tillsammans med Google anordnade vi 21 november ett event om Youtube i Googles fräscha lokaler i Stockholm. Omkring 100 deltagare från olika företag, byråer och organisationer var på plats och vår enkät som skickades ut efter eventet visade att de var väldigt nöjda med dagen. Var du en av de som missade eventet? Här kommer ett axplock från dagen med summering av ett par av föreläsningarna! Det handlade huvudsakligen om Youtube, men också en del om digitalisering och marknadsföring  i bredare mening. Vill du se videon från eventet kan du se den på Youtube.

 

A1750949

 

Rickard Swenman, Head of Sales på Viva, talade bland annat om 3 trender för lyckad närvaro online:
1. Bra synlighet på Google
2. Kundupplevelse i centrum
3. Ha en tydlig digital strategi

Han talade också om vilka som är de viktigaste källorna inför ett köp. Undersökningar visar att för 43 % av de tillfrågade är fysiska butiker viktiga, för 48 % är det kontakten med vänner och bekanta som leder till köp, och inte mindre än 73 % uppger att Google är en viktig källa inför ett köp.Richard poängterade att det övergripande målet med sociala medier är att nå ut till potentiella kunder och att öka varumärkets kännedom. Här ger videoformatet ett högre uppmärksamhetsvärde än stillbilder och gör det enklare att sticka ut i konkurrensen.

Richards övergripande tema var skillnaden mellan ägd, köpt och förtjänad media, och vad som är styrkan med dessa olika områden. Är du nyfiken kan du läsa mer om ämnet på vår webbsida.

Influencers

Ett effektivt sätt för att nå ut i bruset på Youtube kan vara att använda sig av influencers, en offentlig person som har ett förtroende inom en viss målgrupp. Vill du använda dig av ett sådant grepp tipsar Richard om några saker du ska tänka på:

1. Hitta influencers vars följare är rätt målgrupp.
2. T.ex. använd geotaggar och relevanta hashtags för att lokalisera ”rätt influencers”
3. Håll en personlig kontakt/relation.
4. Influencers känner sina följare, låt dem styra.

Han poängterade också att om ett företag ska lyckas bli viralt är det viktigt att väcka känslor, vara unik, sticka ut och annonsera.

 

A1750537

 

Arash Gilan, CEO för Viva, talade inledningsvis om digitaliseringen i stort och hur den i grunden kommer att förändra framtidens marknad.
Han presenterade de här tre punkterna:
1. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras
2. Allt som digitaliseras kan kopieras
3. Allt som kopieras, sjunker i värde

Han talade också om digital darwinism, som innebär att teknologi och kundbeteenden evolverar snabbare än vad företag förändras. Arash poängterade här att den digitala darwinismen inte diskriminerar någon, utan att alla företag är hotade av den.

8 trender för framtidens marknad

Arash gick punkt för punkt igenom vad framtidens marknad kommer att präglas av:

1. Data som förändrar allt
2. On-demand economy (att kunden vill ha här och nu)
3. Att kundupplevelsen är avgörande (här är det viktigt att driva engagemang, att vara lojal och att låta kunden bestämma)
4. AI förändrar allt (från vad kunden behöver i nuläget och rekommendationer till vad kunden behöver veta eller undkomma, bland annat)
5. Fördel för de som investerar i trust-economy
6. Kriget/balansen mellan webrooming & showrooming (Där förstnämna är att leta online och sedan köpa i butik, medan den andra är att leta i butik och sedan köpa online)
7. Tunga investeringar i mobila upplevelsen
8. Video som skapar en helt ny värld

 

A1760104

 

Alexander Vucic, strateg på Viva, talade om Vivas arbete med läkemedelsföretaget Galdermas och deras produkt Basiron.
Vårt uppdrag var att lyfta varumärket Basiron till nya höjder. Det gjorde vi genom att:

1. Från traditionella kanaler till digital marknadsföring

2. Kreativ annonsering i sociala medier

3. Influencers som tilltalar målgruppen

4. Framtagning av kampanjen

5. “Finnar är bajs”

6. Annonser på Spotify

2017 hade vårt arbete resulterat i att Basirons försäljning ökade med hela 15 procent och budgeten som spenderades var 7 procent lägre än året innan.
Basiron AC är nu den marknads-ledande produkten inom akne på apotek och fortsätter att öka, dessutom är den ”top of mind” i målgruppen.
I augusti hade Basirons marknadsandelar på bara ett år (MAT) ökat med 3 procent i fysiska butiker, det visar statistik framtagen av Nielsen.