Viva

Viva x Uppsala Stadsmission – en tomtesaga

Case
Viva media case
Publicerad , senaste uppdatering

Under hösten 2020 bad Uppsala Stadsmission Viva om ett samarbete. En digital julkampanj behövde tas fram, med syftet att öka donationer jämfört med förra året och att nå en yngre målgrupp. Utmaningen för Vivas Creative-team var att paketera kampanjen och hitta en transparent, spännande kommunikation.

Uppsala Stadsmission gör bra saker. De hjälper utsatta, missbrukare och många andra i samhällets periferi med mat, tak över huvudet och värme. Självklart sken Team 1 och Creative upp som en sol när det visade sig att Viva fick ansvaret för julkampanjen.

 

– För det första har vi stor erfarenhet av samarbeten med NGO:s som driver välgörenhet, och för det andra fick vi chansen att göra något här i Uppsala vilket förstås var spännande, berättar Fredrik Lundqvist, Creative Director på Viva.

Uppdraget var att ta fram ett koncept för hela julkampanjen, för sociala medier. I creative-verkstaden började arbetet som vanligt med en workshop.

 

– Vi funderade kring det lokala, eftersom kampanjen var knuten till just Uppsala Stadsmission. Vi landade tidigt i känslan av att ta hand om något, att värna och bry sig om sin stad, berättar Fredrik Lundqvist och fortsätter:

– Vi blickade bakåt och tänkte på gårdstomtar. I svensk mytologi var det ju gårdstomten som tog hand om gården. Vi ville placera gårdstomten  i modern miljö och skapa en “stadstomte” genom att ge alla chansen att vara med och tillsammans bry sig om Uppsala.


Influencer från scratch


Nästa steg blev att skapa en känsla av gemenskap, och hitta en gemensam nämnare, ett ansikte, för kampanjen.

 

– Vi landade snabbt i att jobba med en influencer, men ville samtidigt att man som uppsalabo skulle kunna relatera till personen. Det fick inte bli för professionellt, och därför var en etablerad influencer uteslutet.

– Vår lösning blev att skapa en influencer från scratch. Vi kontaktade uppsalabon Kim Johansson för att bli ansiktet för kampanjen, men även göra videos där han hälsar på hos Stadsmissionen för att visa deras arbete. Vi ville skapa en transparens och ta med mottagarna bakom kulisserna till Stadsmissionen.

När idé och “huvudtomte” hade bestämts var nästa steg en symbol. Självklart en tomteluva.

 

 

– Eftersom ett av målen var att nå en yngre målgrupp på sociala medier tog vi fram ett AR-filter i form av en Stadstomte-luva som man kan “ta på sig” via kameramobilen på Facebook eller Instagram. Vi passade även på att ta fram ett fåtal fysiska luvor, som Stadsmissionens volontärer kunde använda.

 

Designen knöt ihop säcken


Allting designades av Vivas Art Director, David Marklund. Utmaningen blev att svetsa samman kampanjen visuellt, utan att spreta för mycket.

– Vi visste att vi skulle sakna bildmaterial som matchar på ett bra sätt. Kim filmade med sin mobil rakt upp och ner, och det var också det bildmaterialet vi hade att förhålla oss till i marknadsföringen av kampanjen, berättar David Marklund.

 

Uppsala stadsmission jul 2020– Därför blev det viktigt att hitta ett sätt att binda ihop kampanjen visuellt på ett annat sätt. Typsnitt och färger fick ta den rollen, plus några få grafiska element. Bland annat ett emblem med Kim och en tomteluva. Målet var ett tydligt ramverk som var enkelt jobba med. Copy på färgplatta varvat med fotografiska bilder. 

 

Kommunikationen placerades i flertalet kanaler och strategin byggde på att informera och därigenom skapa engagemang och spridning i både köpta, egna och förtjänade kanaler. Här till exempel en annons på YouTube.

 


Tomtarna visade vägen


Tack vare ett överbryggande koncept och paketering, tillsammans med hög transparens och inblick till Stadsmissionens viktiga arbete, nåddes målen för kampanjen som var att nå 1,8 miljoner kronor i insamlade donationer. Faktum är att målet krossades, då Viva och Stadsmissionen nådde hela 2,7 miljoner kronor.

 


– Vårt samarbete  i julkampanjen med Viva Media har gått över all förväntan. Vi visste att Viva var ett kompetent team, men vi har blivit positivt överraskade både av den värme, den kompetens, och det engagemang för människor i utsatthet som vi möttes av. Vi kom långt över våra mål i kampanjen och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Tillsammans kan vi göra Uppsala till en mänskligare stad, säger Ewa Johansson, kommunikations- och insamlingschef vid Uppsala Stadsmission. 

 


Kampanjen i siffror

 

70 videos publicerade Kim på Instagram
7 arbetsområden inom Stadsmissionen besökte Kim

2,7 miljoner kronor genererade kampanjen till Stadsmissionens viktiga arbete

50 procent ökade donationsintäkterna 2020 jämfört med 2019 års kampanj

47 procent som antalet unga (18-24) besökare ökade med jämfört med 2019


215 039 nådda personer på Facebook och Instagram
1,65 miljoner visningar på Facebook och Instagram.


58 207 nådda personer på YouTube
925 743 visningar på YouTube

2,8 miljoner visningar totalt på YouTube, Google Display, Facebook och Instagram
8 136 klick genererade kampanjen