Viva

Best practice: Programmatic

Display
Publicerad , senaste uppdatering

Programmatiska köp är en vital del i företas mediemix och bör absolut finnas med i någon form för att bygga varumärkeskännedom. Konkurrensen om annonsvisningen är stor och därför är det viktigt att göra så många rätt som det bara går för att säkerhetsställa kvalitet i leveransen. Därför kommer här några punkter som du alltid bör ha med dig innan du trycker på ‘’start’’.

Sätt upp en tydlig strategi och mål

 

Det första du bör göra är att du tar reda på vad kunden har för mål med kampanjen, till exempel vill kunden nå ut med sitt varumärke till så många som möjligt inom en viss målgrupp så anpassar du materialet så att loggan syns tydligt tillsammans med ett starkt budskap som trycker på just ditt varumärkes USP. För att matcha syftet med kampanjen så bör du också sätta det i relation till vilka KPI:er du ska ha. Om du vill bygga varumärke så är du kanske intresserad av hur många visningar du får och till vilket pris, det är inte lika intressant då att redovisa hur många konverteringar du har fått då det dessutom är en lång väg till en konvertering för de flesta som exponeras för ett varumärke för första gången. Fundera också på om det finns en låg eller högsäsong så att du kan lägga större delen av din budget när det är högsäsong exempelvis.

 

Materialet

 

Oavsett om det handlar om material i form av video eller en vanlig statisk banner så bör du naturligtvis göra det så bra du kan, det sägs dessutom att materialet är det du kan påverka mest och gör störst skillnad i en kampanj. Lämna utrymme till de kreativa personerna i ditt företag att göra sitt jobb så att de verkligen får tänka kreativt. Se bara till så att de har bra förutsättningar, ge dem kvalitativa bilder att jobba med, ge dem rätt specifikationer anpassat till just din plattform där du sköter dina kampanjer. Se även till att du alltid A/B testar olika material för att på så vis kunna utvärdera och se vilket material som gett bäst resultat. 

Det är också viktigt att sätta sig in i din målgrupp och tänka ‘’okej om jag vore snickare och är intresserad av hållbart material vad för text och färg skulle göra att jag blev uppmärksam på bannern’’. Kanske skulle det inte fungera med rosa färg exempelvis. Tänk också på att anpassa materialet efter hur hemsidan ser ut så att användaren känner igen sig när de klickar på bannern. 

 

Målgrupper

 

En viktig del i en kampanjstrategi är naturligtvis att ta fram rätt målgrupper, fundera på vem är det som vanligtvis handlar i den aktuella butiken. Har du en bra kännedom om dina kunder och vilka ni vill nå är det relativt lätt för en campaign manager att finna en målgrupp som matchar. Om man är mer osäker på vilken målgrupp man faktiskt vill nå kan en bra taktik vara att du A/B testar olika målgrupper, det skadar aldrig att testa sig fram helt enkelt så lär du dig.

 

Rapportering och utvärdering

 

En oerhört viktig del i arbetet är givetvis rapporteringen under och efter kampanjens slut. Här är det alltid bra att gå tillbaka till din strategi som du satt upp inför kampanjstart och använd dig av KPI:er som ni kom överens om. Med andra ord redovisa inte några siffror som ni inte sagt något om innan, det skapar bara förvirring. Gör det enkelt för dig och sätt dig in i personen som ska läsa rapportens situation, uppskattar den mycket eller lite information? På vilken nivå ligger kunskapen, är den mycket låg eller hög? Anpassa språket efter användaren helt enkelt. Var också tydlig med nyttan av kampanjen, har vi ökat varumärkeskännedomen genom kampanjen, har vi fått in trafik till hemsidan osv. Följer du dessa enkla steg har du kommit en bra bit på vägen till en lyckad kampanj.