Viva

Growth Marketing – Hur, vad och varför?

Content
Publicerad , senaste uppdatering

För något år sedan började alla i branschen att prata om Growth Marketing. Det låter nytt spännande och fokuserar på tillväxt. Men vad betyder det egentligen och varför ska vi bry oss? Är det en genväg till ökad intäkt eller bara ett sundare sätt att se på marknadsföring?

Growth Marketing handlar om att arbeta med rätt budskap till rätt person i rätt kanal och vid rätt tillfälle. Det är en helt naturlig utveckling av möjligheterna med alla digitala kanaler där vi kopplar samman kunders beteenden med bättre anpassade budskap. Vi gör inte längre digital marknadsföring enbart baserad på demografi eller lifestyles. Vi tar hänsyn till intressen, tidigare beteenden och behov hos målgrupperna utifrån var de befinner sig i marknadsföringstratten. 

Kartlägg kundernas behov innan du väljer kanal

Growth betyder tillväxt, men ironiskt nog så handlar Growth Marketing mycket mer om att hitta en hållbar affär där vi fokuserar på lönsamhet snarare än enbart tillväxt. Mer trafik leder inte nödvändigtvis till fler affärer. Fler affärer leder inte nödvändigtvis till en bättre lönsamhet. Här behöver vi först se till affären; Vad har vi för fokusmål som ger lönsamhet? Var har vi hållbar tillväxt? Hur får vi ett högre värde per kund över kundens livstid (Customer Lifetime Value)?

Genom att koppla ihop marknadsföringen med tydliga mål för lönsamhet snarare än tillväxt kan vi nå våra långsiktiga mål. 

Ta fram mätbara mål för marknadsinvesteringen som utgår ifrån lönsamhet inte bara tillväxt

En återkommande kund är 5 gånger mer lönsam än en ny kund. Enligt ”What is growth marketing”, så handlar det faktiskt inte ens om tillväxt i form av nya kunder utan om retention och lojalitet. Men jag tror inte bara att detta gäller för stora bolag som har råd att jobba med lojalitet. Värdet av kunden ökar givetvis om de köper fler gånger, och givetvis till vi ha låga kundanförskaffningskostnader. Men i mindre skala handlar det inte om att erbjuda en kundklubb som HM eller ICA har utan kanske sälja mer av det man har i lager, börja jobba med segmenterad e-post eller ta fram content bättre anpassat efter den mest lönsamma målgruppen. 

Prioritera aktiviteter för de kunder som ger lönsamhet

Det finns en del som jag tycker är ännu mer intressant än alla andra och det är kopplingen till det agila och lättrörliga i sättet att jobba på. Att jobba som en Startup helt enkelt. Självklart bygger man inte varumärken kortsiktigt och denna del omfattas därför inte av Growth Marketing som faktiskt handlar om att jobba med data -> lära sig -> och anpassa sig snabbt. Det handlar om att misslyckas snabbt för att kunna ligga på rätt kurs mot det övergripande målet. Det är mycket bättre att misslyckas och lära sig av det, snarare än att ta fel kurs och fortsätta ligga kvar på den kursen. Jag upplever idag att många är duktiga på att optimera varje kanal eller varje kampanj, men att målen sällan ändras utifrån resultatet. Vi har fokus för långt ned och diskuterar CPA eller CPC snarare än om kanalen eller budskapet var rätt val för affärsmålet. Tänk på att det handlar om att ändra beteenden, inte att ändra data. 

Våga misslyckas snabbt –> marknadsför, mät, lär, justera och upprepa!

En avslutande kommentar om Growth Hacking. Growth Hacking kan vara ett utmärkt komplement till Growth Marketing. Men till skillnad från Growth Marketing så handlar detta om att hitta smarta vägar till aktiviteter med hög effekt till låga kostnader. Ett slående exempel är en video med rätt content som blir viral i en ägda kanal eller en automatisering av meddelanden med rätt budskap till rätt person. – Mindre insats och mer effekt helt enkelt.

Growth Hacking är inte samma sak som Growth Marketing, men kan vara en del av strategin

Summerat är Growth Marketing i sig inget nytt i sig. Men det är väldigt få som jag träffar på som verkligen arbetar på det här sättet. Det handlar om ett mer modernt sätt att arbeta med marknadsföring, oavsett vad vi väljer att kalla det. Få mer och djupare kunskap i mitt webinar on demand där jag förklarar grundfilosofin i Growth Marketing, så att du kan börja ditt arbete idag.