Sverige - Viva Media

Mediematematik

Medieplanering
Thomas Zabihi Business Manager Viva Media
Publicerad , senaste uppdatering

För att kunna analysera och utvärdera vilket utfall en kampanj faktiskt fått behöver man ha viss förståelse för vad det är man har betalat för. Här går jag igenom grunden bakom de nyckeltal som används vid medieköp. Hur du räknar ut dessa och får en tydlig insikt i ROI.

I ett tidigare inlägg utbildade jag i viktiga nyckeltal att ha koll på som e-handlare men här kommer jag redogöra mer övergripande och oberoende av vilken verksamhet ni har. Fokus är att ge er en tydlig bild av vad det är ni betalar för när ni köper olika digitala medieplaceringar. 

Viktigaste förkortningarna som du bör ha koll på vad de innebär

CTR – Click Through Rate mäter kort sagt hur lönsam en online kampanj är eller snarare hur många procent som klickar på en annons men det säger inget om hur många avslut du faktiskt genererar. Genom att dela antalet användare som klickat på en kampanj med antalet visningar så får man CTR. Om en annons visas 1000 gånger och fått 10 st klick så blir CTR 1%.

CPM – Cost Per Mille visar vad det kostar att visa en kampanj per tusen visningar (nettovisningar, alltså antal gånger annonsen totalt har visats).

eCPM – Effective Cost Per Mille är resultatet av det faktiska totala antalet visningar (det kan bli en över- eller underleverans av trafik till annonsplatsen)

CPC – Cost Per Click är vad man betalar för varje klick på en online kampanj.

CPA – Cost Per Action – är då man betalar för något specifikt som tex klick, registrering på ett intresseformulär eller nyhetsbrev.

CPS – Cost Per Sale är den faktiska kostnaden för varje enskild konvertering som ett resultat av kampanjens totala kostnad. 

SoV – Share of Voice är den procent som du köper annonsplatser för av den totala andelen möjliga införanden som möjlig för mediekanalen.

Något som många brukar undrar över är beräkningen av prissättning och performance för digital annonsering. Här hjälper jag er förstå nyckeltalen man mäter och kort sagt vad man betalar för.

 

Räkneexempel nr 1
Om vi har 300 000 mejl som framgångsrikt levererats till kunder mellan 35-64 år, med en öppningsgrad på 10% och en CTR på 5%. Hur många personer hamnade på annonsörens webbplats?

Svar:
Antal levererade mejl 300 000 st x Öppningsgrad 0,1 x CTR 0,05 = 1 500 personer hamnade på webbplatsen.

Räkneexempel nr 2
En annonsör ges 50% rabatt på en sajt med 100 000 visningar per dag. Om ordinarie CPM är 100 kr och man köper 5% SoV. Vad blir kostnaden då det totala antalet visningar?

Svar:
50% x 100 CPM = 50 kr CPM, 50 kr per tusen visningar
SoV 5% x 100 000 = 5 000 antal faktiska visningar
50 CPM = 50 kr per tusen visningar är lika med 5 öre per visning
(effective Cost per View = en visning kostar 50/1000 = 5 öre)
Faktiska visningar 5 000 x kostnad per visning 0,05 kr = 250 kr för 5000 visningar

Räkneexempel nr 3
Kostnaden för en annonskampanj på en webbplats är 50 000 kr. Kunden köper 1 miljoner exponeringar. Vad blir CPM? 

Svar:
(50 000 kr / 1 miljon) x 1000 = 50 CPM (totalt 50 kr för tusen visade annonser).

 

Här kommer också en liten formelsamling som är bra att spara!

  • CTR = Clicks/Impressions (*100)
  • CPM = Media Cost/ Ad Impressions (*1000)
  • eCPM= Media Cost/ Delivered Impressions (*1000) 
  • CPA = Media Cost/ Actions
  • CPC = Media Cost/ Click
  • CPS = Media Cost/ Sale