Viva Media

YouTube Ads – kampanjresultat

YouTube
YouTube
Publicerad , senaste uppdatering

Du har satt upp ditt mål med annonseringen, du har valt annonstyp och hittat din målgrupp. Nu har kampanjen rullat under den avsedda perioden och du vill nu läsa av vad kampanjen har givit ditt företag och se om resultatet blev som du hoppades. Det finns nästan överväldigande många olika nyckeltal att titta på. Vilka var viktiga för din annonsering och vad säger siffrorna dig egentligen? Häng med på sista delen av denna serie där jag går igenom hur du tar reda på resultatet av din YouTube annonsering!

 

Här behöver du börja i rätt ände. Vad var målet med din annonsering?Mål: Varumärkesbyggande och räckvidd

 

Kampanjperioden är slut och du hoppas nu att vetskapen om ditt varumärke och tjänst/produkt är större än den var innan din annonsering. 

 

Visningar är det nyckeltal som är viktigast för dig. En visning innebär att någon har sett minst 30 sekunder av din annons eller sett den tills den tagit slut, det som inträffar först. En visning räknas också om tittaren klickar på annonsen. Du har alltså fått ut hela ditt budskap till denna tittare. Ju fler visningar, desto bättre såklart!

 

Exponeringar anger hur många gånger din annons har exponerats totalt, men här räknas även dem som hoppade över din annons in så enbart exponeringar säger inte så mycket utan att ställa det i relation till något.

 

Visningsfrekvens eller view rate är visningar dividerat med exponeringar och ger ett procentuellt värde av hur stor andel som har funnit din annons intressant nog att titta klart på. Är annonsen underhållande, gripande, spännande eller bara otroligt intressant för målgruppen? Då får du en högre visningsfrekvens eftersom du behåller tittarens intresse.

 

CPV- och CPM-kostnaden för annons visningarna är viktigt att se över. Har man betalat höga priser per annonsvisning så kan man ha gått miste om många visningar och därmed förlorad räckvidd.

Många visningar med låg CPM och hög visningsfrekvens innebär en lyckad räckviddskampanj. Vad detta innebär i faktiska siffror beror bland annat på faktorerna kampanjbudget, bud och vilka YouTube-kanaler som annonsen visats på dvs. vad målgruppen tittar på och videoinnehållet i sig. 

 Mål: Konverteringar


När vi går in på resultat av en konverteringskampanj så är det två typer av konverteringar vi behöver titta på.

 

Direktkonverteringar – det är alltså konverteringar som registreras i din kampanj i Google Ads under vanliga “konverteringar” fliken. Direkt konverteringar registreras enbart om tittaren utför konverteringen direkt via din annons, dvs klickar på den och sen utför konverteringsmålet som bestämts innan.
Kruxet med att få tittarna att konvertera på YouTube är att dem är upptagna med något annat, dem vill helst bara få igång det klipp dem tänkt att titta på och därför kan det vara svårt att få tittaren att klicka sig därifrån och genomföra en konvertering, för att sedan gå tillbaka till klippet. En del gör så, men majoriteten väljer att kolla på de klipp dem ville se först, men minns din reklam och går in på din sida vid ett senare tillfälle. Därför är view through conversions, eller visningsbaserade konverteringar, väldigt viktigt att spåra för att få ett rättvist resultat av vad din kampanj bidragit till.  

View through conversions – visningsbaserade konverteringar bör man absolut mäta för att få en så rättvis bild som möjligt av vad videoannonseringen har bidragit till.
Om en tittare kollar på din annons utan att interagera med den, för att sedan inom 1-90 dagar gå in på din hemsida och slutföra en konvertering så registreras denna konvertering under visningsbaserade konverteringar. Antalet dagar för registrering kan man välja själv under konverteringsåtgärder och måste ställas in innan kampanjen startar. Hur många dagar man vill ha som fönster beror helt på typ av kampanj.
Du väljer kolumnen visningsbaserade konv. på kampanjnivå för att se dessa. Du kan även välja att segmentera på antal dagar till konvertering för att få en större inblick i hur lång tid det tagit mellan visning och konvertering.

Vill du, så kan du även välja “Alla konv. (efter konv.tid)” så får du direkt fram totala antalet direkta och indirekta konverteringar.

Utöver antalet konverteringar så kan det även vara intressant att titta på kostnad per konvertering, engagemang och engagemangsgrad. Har du ett värde registrerat för konvertingarna så bör du även titta på konverteringsvärde och här kan du välja “Alla konv. värden (efter konv. tid) för att även räkna in visningsbaserade konverteringsvärdet.

 


Sammanfattning

 

Räkna inte antal morötter när du odlar potatis utan håll dig till de mätvärden som faktiskt säger något om dina kampanjmål. Det finns många roliga mätvärden att grotta ner sig i och gör för all del det av nyfikenhet och för reflektion, men döm inte ut en varumärkesbyggande kampanj för att den har låg CTR, målet var inte klick. Och en konverteringskampanj kommer att ha högre CPV än en räckviddskampanj och därmed inte få lika många visningar.

 

Anmäl dig till mitt webinar om YouTube den 3 mars för ännu mer kunskap och hör gärna av dig till mig om kring vilka ämnen du vill att jag ska lära dig mer om för kanalerna YouTube eller Google Ads. Vi hörs!

 

Sofie Benneborg
SEM Manager
Sofie.benneborg@vivamedia.se