Viva

Uppsala Stadsmission

Bakgrund

Uppsala Stadsmission är en lokal förening under en nationellt arrangerad ideell organisation med kristen grund. Stadsmissionens lokala verksamhet stödjer människor som befinner sig i utsatta livssituationer i Uppsala där det kan handla om hemlöshet, missbruk, våldsutsatta kvinnor, psykisk ohälsa eller arbetslöshet.

Utmaning

Uppsala Stadsmission önskade hjälp med att att ta fram och genomföra en digital kampanj över jul 2020. Målet var att öka insamlingen med 12% mot föregående år samt att nå fram till åldersgruppen 18-34. 

Under coronapandemin är den digitala kampanjen extra viktig eftersom deras fysiska insamling med bössor på Uppsalas gator inte går att genomföra på samma sätt som tidigare. Samtidigt som det är viktigare än någonsin att få in medel för att stötta utsatta människor som i större utsträckning  drabbas hårdare av pandemins konsekvenser.

Lösning

Idén till julkampanjen grundades i svensk mytologi då gårdstomten tog hand om gården. Denna företeelse fick en modern tappning då vi placera gårdstomten i en nutida stadsmiljö och att låta Uppsalaborna bli stadstomtar som tar hand om staden genom att stötta Uppsala Stadsmission.

Vi skapade en influencer av den lokala Uppsalabon Kim som blev frontperson och ansiktet utåt för hela Stadstomtekampanjen.

För att skapa förståelse för exakt vad pengarna från insamlingen går till, och visa upp hela den lokala verksamheten, så filmade Kim sig själv när han jobbade tillsammans med Uppsala Stadsmission. 

Här jobbade vi i skärpunkten mellan köpt, egen och förtjänad publicitet för att nyttja sociala medier till fullo. 

Samma material som Kim spelade in till organisk publicering användes sedan som grund för kommunikationen i de köpta placeringarna som banners, print och annonser på sociala medier samt YouTube. Vi valde även att lyfta fram medarbetarna i organisationen som hjälper de utsatta människorna i annonsmaterialet. Detta för att ytterligare sätta ljus på vad de gör och hur insamlingen stöttar verksamhetens goda syfte.

För att bygga upp en sociala medie-aktivitet kring Uppsala Stadsmissions profil skapade vi ett digitalt AR-filter, en stadstomteluva för Facebook och Instagram som användarna kunde ta selfies med. Syftet var att användarna ska visa sitt stöd för deras viktiga arbete för hela Uppsala stad, och därmed skapa en trend på sociala medier där man visar upp sina AR-mössor.

Som ett ytterligare steg för att överbrygga det digitala och fysiska tog vi även fram riktiga mössor till volontärerna för Uppsala Stadsmission som de hade på sig när de arbetade.

“Vårt samarbete i julkampanjen med Viva Media har gått över all förväntan. Vi visste att Viva var ett kompetent team, men vi har blivit positivt överraskade både av den värme, den kompetens, och det engagemang för människor i utsatthet som vi möttes av. Vi kom långt över våra mål i kampanjen och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Tillsammans kan vi göra Uppsala till en mänskligare stad”

Ewa Johansson, 
Kommunikations- och insamlingschef 
Uppsala Stadsmission

Resultat

41% ökade insamlingen mot föregående års julkampanj.

Instagram/FB
215 039 personer
1,65 miljoner visningar

Youtube
58 207 personer 
925 743 visningar

Webb
Antalet besökare till hemsidan i den önskade målgruppen 18-24 år ökade med 47% jämfört med föregående år.

Totalt nådde kampanjen 2,8 miljoner visningar på YouTube, Google Display, Facebook och Instagram och genererade 8 136 klick.