Sverige - Viva Media

Ny funktion – Vilka är dina konkurrenter på Adwords?

Google Ads PPC
Publicerad , senaste uppdatering

En mycket viktig del i annonseringen på Adwords är att lära sig förstå marknaden och sina potentiella kunder. Vad söker de på och vilka sökord är rätt för dig? Det är inte helt ovanligt att en annonsör ’konkurrerar’ på två marknader. Det låter kanske lite luddigt men det jag menar är egentligen vilken målgrupp man vill åt på Google. Om vi tar ett sökord som ’Kaffemaskiner’ så kan vi se ett exempel på detta. När du sitter hemma och söker på ordet kaffemaskiner så tänker du förmodligen på någon av de kapselmaskiner som har blivit så populära. Om du tar på dig rollen som företagare och söker på kaffemaskiner så tänker du förmodligen på kaffemaskiner av den större storleken som kan förse er arbetsplats med kaffe.

Sökordet är detsamma i båda fallen men produkten man letar efter är (förmodligen) helt olika. Här är produktutbudet på din sida avgörande vilka som är dina potentiella kunder. Är det privatpersonerna som vill ha en kapselmaskin eller är det företagare som vill hyra en större kaffemaskin?
I de fall som man annonserar på samma sökord som både privatpersoner och företag använder kan man kanske förvänta sig en lite lägre CTR. Skriver jag ut att jag säljer B2B så kanske jag kan undgå att få klick från privatpersoner.
Men om min kampanj går trögt på det aktuella sökordet kan det vara läge att börja med en snabb konkurrensanalys. Har jag verkligen valt rätt sökord och vilka är det som är min konkurrenter om klicken på de aktuella sökorden? Är mina största konkurrenter verkligen de som jag tror?

Auction Insights – Vilka annonserar på sökorden?

En ny funktion i Adwords är Auction Insights. Med denna funktionen kan du se vilka dina konkurrenter är på Google Adwords för varje sökord. Du kan även se hur just dina annonser/sökord står sig i annonseringen mot dina konkurrenter.
För att du ska kunna se denna statistiken krävs det att sökorden har fått klick så att det är lite volymer att jämföra med. Du kan se om ett sökord har information från Auction Insights när du är på fliken för sökord. Då finns det en liten ikon som ser ut som ett stapeldiagram precis innan sökordet.

Se sökord i Auction insights

Boka för det sökordet som du vill ha information om och klicka på knappen Sökordsinformation. I drop down-menyn som kommer fram klickar du på alternativet som heter Auction Insights (single keywords only). Nu kommer du in på en översiktsbild som redovisar vilka övriga annonsörer som har annonserat på samma sökord som dig under den tidsperioden som du har ställt in i kontot.

Vad kan man lära sig?

Förutom att se vilka andra domäner som annonserat samtidigt som dig kan du även se hur dina annonser har stått sig mot dina konkurrenter på det aktuella sökordet. En kort beskrivning av de olika kolumnerna:

  • Visningsandel – Hur ofta din och övriga annonser har visats vid sökningar på sökordet.
  • Genomsnittlig position – På vilken placering har din annons och de övriga annonsörerna placerat sig.
  • Överlappningsfrekvens – Hur ofta syns de andra annonsörerna samtidigt som din annons
  • Frekvens position ovanför – Hur ofta placerar sig en annan annonsör ovanför din annons
  • Frekvens överst på sidan – Hur ofta din och övriga annonser ligger överst i sökresultatet
Kolumnerna

Denna informationen kan vara väldigt nyttigt för att förstå dels vilka man konkurrerar med på Adwords kring visningar, placeringar och potentiella kunder. Funktionen är fortfarande väldigt ny och man kan säkert vrida och vända på denna statistiken och hur man använder den. Vad säger ni läsare, är det användbar information? Dela gärna med er av hur ni använder denna nya funktionen.